© ​RoučkaVondryska

Pod 3. armádou generála George S. Pattona

Americká 90. pěší divize bojovala od vylodění v Normandii 6. června 1944 až do Dne vítězství pod velením 3. armády gen. Pattona. Počátkem března 1945 byla „devadesátka“ operativně přeřazena do jejího XII. sboru (tvořila ho s 5., 26., novou 97. pěší divizí, 4. a 11. obrněnou divizí).

 Slavná divize, zvaná „Tough ´Ombres“, patřila v 3. armádě k nejlepším a absolvovala všechna důležitá bojová tažení. V tvrdých bojích prošla normandským peklem, Francií, Lucemburskem, Belgií, Německem a její válečná cesta skončila v Československu. Těžké boje si u 90. pěší vybraly svoji daň. Její ztráty patřily v amerických pěších divizích mezi ty nejvyšší! Bylo zabito 3 930 vojáků, 14 386 utrpělo zranění, 287 mužů bylo nezvěstných a do zajetí padlo 1 185 mužů. 82 mužů zůstalo pohřešovaných navždy…  

Americkou pěší divizi tvořilo na podzim r. 1944 celkem 14 253 mužů, z toho 687 bylo důstojníků. Pěší divize měla tři pěší pluky, každý v počtu 3 257 mužů. Prapor tvořilo 891 mužů, rotu 192 vojáků a četu 41 mužů.

Vylodění v Normandii

90. pěší divize se po přeplutí Atlantiku vylodila na anglickém pobřeží 5. dubna 1944. Od 10. dubna do 4. června 1944 probíhal v oblasti Dartmooru bojový výcvik americké pěchoty a tvrdá příprava na invazi. V období před vyloděním znamenaly iniciály divizního ramenního znaku T a ležatého O jména států Texas a Oklahoma. Byly to domovské státy většiny příslušníků jednotky v době první světové války. Po Dni D si mladí Američané během bojů význam těchto dvou písmen originálně pozměnily. Iniciály T a O znamenaly nově jméno "Tough ’Ombres" (Tvrdí chlapi).

První část 90. divize se vylodila v Normandii na pláži Utah 6. června 1944 v odpoledních hodinách jako záloha 4. pěší divize. Celá divize byla na francouzské půdě 8. června. Neobešlo se to bez potíží. Jedno z vyloďovacích plavidel najelo 7. června dopoledne u pobřeží na minu a během dvou hodin se potopilo. Pěšáci divizního praporu společně s rotou ženistů byli zachráněni, ale na břeh se museli brodit bez utopené výstroje.

Mladíci z 90. pěší divize ve věku kolem 19 let neměli žádné ostré, bojové zkušenosti a brzy je čekal krutý křest ohněm. Jejich úkolem bylo prohloubit klín, který ve vnitrozemí provedla 82. výsadková divize. Vojáci z „devadesátky“ bojovali od 10. června prakticky 53 dní v kuse a na úvod zažili těžké boje u Pont-l'Abbé, Gourbesville a Portbailu.

To pravé peklo ale vypuklo počátkem července 1944. Po osmi dnech bojů dobyli mladíci z „Tough ´Ombres“ strategickou vyvýšeninu Mont Castre (tzv. Kopec 122). Boje s německými výsadkáři a příslušníky SS přinesly „devadesátce“ velmi těžké ztráty. Tisíce zraněných, mrtvých, ale i zajatých. Až 90 % amerických ztrát mělo na svědomí přesné německé dělostřelectvo. Např. 3. prapor 358. pluku, který vstoupil do bojů s 19 důstojníky a 582 muži, přišel během jediného dne o 11 důstojníků a 343 mužů!

Dne 12. srpna překonala divize řeku Sarthe, severně od Le Mans, a na jižním směru se zúčastnila tvrdých bojů o uzavření tzv. Falaiské kapsy (Falaise Gap). Ke konci 9denní bitvy dobyli „Tough ´Ombers“ 19. srpna obec Chambois. Rozhodující bitva o Normandii skončila 21. srpna 1944 uzavřením mohutného obklíčení, v němž zůstalo na 50 000 zajatých nepřátel. Během ústupových krvavých bojů padlo více než 10 000 Němců...

Bojová cesta 90. pěší divize

Vojáci 90. pěší divize útočili napříč Francií přes Verdun a vybojovali mnohá těžká vítězství. Např. 8. září 1944 odrazili „Tough ´Ombers“ u vesnice ​Mairy-Mainville, na kraji Ardenského pohoří, útok elitní německé 106. tankové brigády „Feldherrnhalle“ a v následném boji způsobili Němcům těžké ztráty. Zničeno bylo na 30 tanků, 60 polopásových obrněnců a téměř 100 dalších vozidel. Jedna z nejtvrdších bitev začala na konci září 1944, kdy se po více než 80denních bojích podílela „devadesátka“ na dobytí komplexu pevností u francouzského města Metz (Mety). Souběžně s tím 30. října dobyli město Maizières-lès-Metz. Dne 9. listopadu překročila 90. divize řeku Moselle u obce Königsmacker. Sychravý, deštivý podzim a začátek zimy byly kruté! Těžce bráněný systém pevností Königsmacker na severovýchodě Francie dobývali Američané několik dní, od 9. do 12. listopadu. V prosinci se vojáci 90. pěší divize zúčastnili pověstné bitvy v Ardenách a 19. února 1945 prorazili opevnění německého Západního valu až k řece Prüm. A těžké boje pokračovaly! Dne 22. března mířila 90. pěší k Mohuči a v rychlém sledu překročila řeky Rýn, Main a Werru. Divize pak stíhala nepřítele po východním břehu Rýna, dobyla brány Mohuče a opevněné město Boppard.

18. dubna 1945 skončily boje německé skupiny armád „B“, v Porůří zůstaly divize v obrovském obklíčení Američanů a Britů. Do zajetí tak padlo 320 000 vojáků a na německé frontě se objevila téměř 200 km široká díra. Němečtí obyvatelé, ale také mnoho vojáků už nechtělo bojovat, mnohá města byla ověšená bílým vlajkami a odpor již neměl žádný strategický účel. Přesto americké jednotky narážely stále na poslední tvrdý vzdor oddílů wehrmachtu, SS, Hitlerjugend nebo také Volksturmu. 3. armáda se 11. dubna zmocnila Výmaru a o den později ovládla Erfurt. A zatímco její XX. sbor mířil na východ na Chemnitz, VIII. a XII. sbor se stočily na jih a jihovýchod. Důležitý komunikační uzel – město Bayreuth bylo dobyto po třídenní bitvě 16. dubna 1945. Útokům amerických divizí přecházely dubnové těžké nálety, nepřetržité útoky leteckých stíhačů a samozřejmě mohutná dělostřelecká kampaň.

Během dubna stíhala 90. pěší divize nepřítele hornatým Duryňským lesem a její bojová cesta dosáhla v tomto jarním měsíci impozantní délky téměř 500 km. Podíl divize na konečné porážce nacistického Německa byl značný. Ještě v dubnu šlo o velké množství padlých německých vojáků, „Tough ´Ombres“ zajali 25 000 nepřátel, zničili 13 tanků, 12 letadel a obrovské množství další vojenské techniky.

Před 3. armádou vedla na západní frontě ústupové boje směrem k československé hranici německá 7. armáda wehrmachtu generála Hanse von Obstfeldera. (Von Obstfelder převzal velení armády teprve 26. března 1945 , když nahradil dosavadního velitele gen. Felbera.) Právě 7. armáda ještě v létě r. 1944 sváděla se spojenci tvrdé boje v Normandii. Nyní už šlo však jen o zbytky armády, které se povedlo včas uniknout z pasti, která sklapla v Porůří. Německé divize už dávno neměly potřebné počty ani bojovou sílu a často se narychlo doplňovaly mladými rekruty a vojáky z jiných rozprášených jednotek. Byly však pro Američany stále nebezpečným a nevyzpytatelným protivníkem. Poté, co překročily zbylé divize 7. armády linii Hof – Lipsko, se celému uskupení podařilo počátkem dubna zachytit v českých hraničních horách podél Smrčiny a jihu Krušných hor.

DODATEK: Generál Patton neviděl rád, když jeho vojáci umírali v pouličních bojích při dobývání měst. Pokud konkrétní město vzdorovalo příliš dlouho, nechal Patton seřadit do půlkruhu své tanky nebo dělostřelectvo. S pomocí stíhacích letounů pak zahájil tvrdé ostřelování a bombardování. Vyvěšení bílých vlajek většinou pak bylo jen otázkou krátkého času. Řada různých „odborníků“ zdůrazňuje obrovské zásluhy Rudé armády na konečném vítězství v druhé světové válce přes obrovské počty padlých. Tento fakt je poněkud problematický. Je samozřejmé, že na východní frontě byly obrovské ztráty v přímé souvislosti s válečnou i politickou situací. V americké armádě byli velící důstojníci přímo zodpovědní za splnění bojových rozkazů, ale také za co nejmenší ztráty svých mužů. Na sovětské straně naopak lidské životy nehrály žádnou roli. Úspěšnou taktiku bojů nebo co nejefektivnější využívání zbraňových systému, tak často nahrazovaly masy rudoarmějců, doslova hnaných v bitevním poli na krvavá jatka. Tisícové ztráty během několika dní, ale někdy také i hodin (!), byly zavedenou normou. Další miliony rudoarmějců zahynuly v německém zajetí jen proto, že je Stalin odepsal jako zrádce...